YES, jag anmäler mig!

14 september 2022 15:00-17:30

Bli normingenjör i höst!

Deltid på distans i videorummet Zoom och Google classroom, hösten 2022.

Är du en nyfiken person som gärna undersöker samhällets normer, för att hitta mer inkluderande lösningar? Vill du ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet och bli en del av ett växande nätverk av normingenjörer? Då har du kommit rätt!

För sjunde året i rad erbjuder vi på Add Gender nu vår unika spetsutbildning till certifierad normingenjör. Vi vill göra det möjligt för dig som är intresserad av inkluderingsfrågor att investera i en kompetenshöjning, som inte liknar någon annan. 

Du som deltar och klarar kursens kompetenskrav får titeln certifierad normingenjör via Add Gender och en sammanlänkning med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver.

Du kan även välja att gå in i ett samarbete med Add Gender efter fullgjord certifiering, där du får möjlighet att arbeta tillsammans med oss direkt med våra kunder.

Genom kursen till certifierad normingenjör via Add Gender får du:

 • En unik spetsutbildning som leder dig in i normingenjörens förhållningssätt i riktning mot FN:s Agenda 2030
 • Konkreta verktyg och strategier för att undersöka och bygga om normer i olika sammanhang - du tränas bland annat i normplattformen och hur den kartläggs och fylls med aktiviteter
 • En trygg arena att pröva dina vingar och lära dig tillsammans med andra
 • Ta del av Normingenjörens fälthandbok och Fältkodex, som blir din guide i arbetet med att kartlägga och bygga om normer
 • Delaktighet i ett stadigt växande nätverk av över 100 certifierade normingenjörer inom vitt skilda branscher, geografiska orter och bakgrunder.

Certifierade normingenjörer - vi gräver där vi står

Certifierade Normingenjörer verkar inom en rad olika branscher, men vi besitter alla normingenjörens breda kunskap inom inkludering i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet.

Oavsett vilken bransch du jobbar inom idag, om du är anställd eller driver eget, kan du efter genomförd utbildning ta med dig nya kunskaper och metoder hem till din arbetsplats eller till dina kunder. 

Tillsammans bygger vi mer hållbara och inkluderande normer!

   Nyheter till hösten 2022:

   Nu har vi fyra digitala biljetter med olika inriktning och prisklass.

   Privatperson: Vill du fördjupa dig i ditt intresse och utforska området inkludering, mångfald och jämställdhet som privatperson? Då är detta spåret för dig! Nätverka med andra deltagare som valt samma spår.

   9 000 exklusive 25 % moms, delbetalning möjlig

   Anställd eller företagare: Det här spåret är för dig som går helt eller delvis i din roll som anställd och därmed ska ta tillbaka lärdomar och arbetssätt till arbetsplatsen eller ett projekt. Nätverka med andra deltagare som valt samma spår.

   20 000 exklusive 25 % moms

   Helt nya spår hösten 2022:

   Entreprenör eller egenföretagare inom inkludering. Ta chansen att få extra fördjupning och rådgivning när du startar upp eller går vidare i ditt företagande. Nätverka med andra deltagare som valt samma spår.

   12 000 exklusive 25 % moms

   Specialinriktning chef eller ledare. Ta del av specialmaterial och individuell rådgivning runt arbetsgivaransvar inom likabehandling samt styrning inom social hållbarhet och Agenda 2030. Nätverka med andra deltagare som valt samma spår.

   25 000 exklusive 25 % moms

   Datum och omfattning för utbildningen

   Helt digitalt hösten 2022

   September  - Uppstart: I september sätter utbildningen igång och i början av september får du i uppgift att läsa igenom den första delen i normingenjörens handbok, ett kursintro och en hemuppgift. 

   Omfattning ca 3 timmar.

   14 september - Kickoff: Den 14 september ses alla deltagare i videorummet Zoom mellan klockan 15:00-17:30. Du får träffa dina kurskamrater, göra din första normspaning och lära känna Add Gender och normingenjörernas nätverk. 

   Omfattning 3 timmar.

   Mellan 15 september och oktober:

   • På distans i Google classroom: Efter kick-offen behöver du logga in på Google classroom och göra en skriftlig presentationsuppgift. Omfattning ca 3 timmar.
   • Videorumsfika: Innan normlabben får du också genomföra en videorumsfika om "mitt varför" i mindre smågrupper för att skapa nätverkande och reflektion. Omfattning ca 1 timme.
   • Läsuppgift: Del 2 i Normingenjörens fälthandbok. Omfattning ca 1 timme.
   • För entreprenörer och chefer bokas nu individuell rådgivning för resten av kursen.

   Omfattning totalt ca 5-6 timmar.

   Normlabb - träna dina kunskaper som normingenjör under oktober

   Under oktober finns det flera digitala normlabb att välja på, de har likvärdiga upplägg men får olika utfall så därför kan du vara med på flera om du kan och vill. Du behöver delta på minst ett för att ta till dig kursens kompetenskrav. Dessa datum kan du välja mellan. Det kommer finnas både förmiddags-, eftermiddags- och kvällstider att välja mellan.

   13 oktober Normlabb 1
   14 oktober
   Normlabb 2
   19 oktober
   Normlabb 3
   20 oktober
   Normlabb 4

   Varje normlabb har en omfattning på 3 timmar

   Början av november:

   • Läsuppgift: Del 3 och del 4i Normingenjörens fälthandbok. Omfattning ca 2 timmar.
   • På distans i Google classroom: Efter normlabben får du lämna in en skriftlig uppgift kopplat till labben och till Add Genders verktyg normplattformen. Omfattning ca 3 timmar.
   • Videorumsfika: Innan sista delen av kursen får du också genomföra en videorums-fika om "Normingenjörens verktygslåda" i mindre smågrupper för att skapa nätverkande och reflektion. Omfattning ca 1 timme.

   Omfattning totalt ca 5 timmar.

   17 november - Case: Den 17 november träffas vi alla kursdeltagare i viderummet Zoom mellan klockan 15:00-17:30. Här får vi bekanta oss med denna kursomgångs verkliga case. Vi har alltid en avslutande uppgift som är hos en organisation som behöver normingenjörernas perspektiv på en inkluderingsutmaning. Här sätter du dig in i caset, ställer de frågor du behöver samt sätter igång din certifieringsuppgift. 

   Omfattning ca 3  timmar.

   Mellan 18 november till 7 december:

   • Läsuppgift: Del 5, sista delen, i Normingenjörens fälthandbok. Omfattning ca 30 minuter.
   • Din certifieringsuppgift: Du genomför din lösning på caset och förbereder din certifiering. Omfattning: 2-4 timmar för certifieringsuppgiften.

   Omfattning totalt ca 2,5-4,5 timmar.

   8-9 december - Certifieringar: Mellan den 8-9 december får du välja en individuell timme för certifiering med en jury. I certifieringen avgörs om du klarar kursens kunskapskrav som handlar om din normkompetens, vilka verktyg du använder samt hur du löser utmaningen utifrån normingenjörens fältkodex. 

   Omfattning exklusive uppgift ca 1 timme.

   YES, jag anmäler mig!

   Praktisk information

   Kursen består av tre till fyra schemalagda träffar med tillhörande uppgifter och mer flexibla träffar mellan. Det innebär sammanlagt mellan 25-30 timmars engagemang för dig mellan september och december 2022.

   Avslutningsvis erbjuder vi ett certifieringstillfälle där du antingen blir certifierad eller behöver komplettera. Du kan också välja att bara ta med dig kunskaperna utan att bli certifierad.

   Priser

   Investeringen är 20 000 SEK plus 25 % moms för dig som går kursen genom ditt företag/organisation, eller 9 000 SEK plus 25 % moms  (11 250 inklusive moms) för dig som går kursen som privatperson. Platserna för privatpersoner är begränsade så vi ber enbart dig som har behovet att gå privatperson välja dessa platser. 

   Investeringen inkluderar tre till fyra träffar och flera extra möjligheter att nätverka, fem digitala moduler samt fälthandboken i pdf med tillhörande fältkodex, allt material samt ett certifieringstillfälle. Om du behöver komplettera med en ny certifiering kostar det 1500 kronor, andra kompletteringar som textinlämning kostar inget extra.

   Inga pengar betalas tillbaka
   om du inte lyckas eller inte väljer att fullfölja certifieringen. Men du får som sagt gärna "köra upp" igen.

   Tillgänglighet och delaktighet 

   I kursen använder vi oss av Google Classroom samt videoplattformen Zoom och du kommer att få tillgång till en digital fälthandbok med korta texter, punktlistor och modeller. All text kan läsas upp med en skärmläsare. Tips och råd är baserade på ett inkluderande perspektiv och ska kunna omsättas oavsett funktionssätt. Även träffarna är utformade så att alla oavsett funktionssätt i möjligaste mån kan delta på likvärdiga villkor.

   Frågor? Hör av dig! Tveka inte det minsta om du har något du vill fråga oss gällande just din delaktighet. Vi kan inte alltid möta alla önskemål men ambitionen är att vi alla ska känna oss lite mindre normbrytare än i vanliga fall. Och du som är van att inte bryta normer då det kommer till funktion och friskhet, vi vill att du ska få ökad medvetenhet genom vår oväntat öppna dialog! Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida men enklast är att maila Add Genders vd Pernilla på pernilla.alexandersson@addgender.se.

   YES, jag anmäler mig!

   Frågor och svar

   Krävs det några särskilda förkunskaper för att gå kursen?

   Nej, vi har inga formella krav på att du exempelvis måste ha studerat ett visst ämne eller ha en viss formell erfarenhet. Snarare ser vi det som en tillgång att få in en bredd av erfarenheter och perspektiv. Det är betydligt viktigare att du är intresserad och har en passion för frågor om jämställdhet, jämlikhet och inkludering, än att du har exempelvis högskolepoäng.

   Vem är målgrupp för kursen?

   Kursen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med att bygga om normer i de sammanhang där du verkar. Det kan vara utifrån att du jobbar på  eller är medlem i en organisation där du vill driva på normförändring för jämlikhet och inkludering. Eller så drömmer du om att starta eget som konsult, föreläsare eller utbildare på området. Normingenjörer verkar inom många fält och branscher.

   Måste jag starta eget företag för att gå kursen?

   Nej, det måste du inte. Du kan, om du blir certifierad, välja att skriva ett samarbetsavtal med Add Gender och medverka i våra uppdrag mot kunder. Väljer du att göra detta behöver du kunna fakturera oss, antingen genom din arbetsgivare eller ditt eget företag. Men långt ifrån alla går kursen för att de vill bli eller är konsulter. Det är lika många som deltar i kursen som jobbar som ansvariga inom exempelvis mångfald på en arbetsplats eller som tycker att dessa frågor är intressanta att fördjupa sig i. En del går det som privatpersoner för att skaffa sig ett nätverk och nya perspektiv.

   Alla andra verkar kunna så himla mycket om jämställdhet och jämlikhet utom jag?

   Ett av våra syften med kursen är att skapa ett tryggt rum där vi tillsammans kan träna, utforska och utmana oss själva och varandra. Vi använder hela tiden varandra som kunskapsbas och lär oss genom att fråga och be om feedback. Du måste inte ha alla svar redan när du kommer hit - då skulle ju inte kursen behövas...!

   Kommer jag att behöva läsa kurslitteratur och skriva tenta på kursen?

   Nej, detta är inte en vanligt kurs i den bemärkelsen. Kursen handlar inte i första hand om att du ska ta till dig ny teoretisk kunskap, utan att du utvecklar ett nytt förhållningssätt och gör en personlig resa. Vid certifieringen kommer vi att bedöma i vilken utsträckning du landat i detta förhållningssätt, snarare än att du "lärt in" allt vi pratat om. Du kommer däremot behöva läsa Normingenjörens fälthandbok och genomföra skriftliga uppgifter.

   Blir jag automatiskt certifierad om jag går kursen?

   Nej. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som vi endast delar ut till dig som tillgodogjort dig kursens kärnbudskap och förhållningssätt. Betrakta istället certifieringen som en uppkörning - det är inte alla som lyckas första gången, men du får alltid en ny chans och självklart stöttar vi dig längs vägen mot målet. Väljer du att inte gå vidare till certifiering eller vänta med en extra uppkörning så får du självklart ett kursintyg.

   Röster från våra kursdeltagare:

   "Utmanande, kul, frustrerande och fantasifullt! Precis den typ av kurs jag behövde för att kunna väva ihop mitt jobb inom it med kravställning, utveckling och UX med mitt intresse för genus och normer. Innan kursen kunde mina normglasögon kännas deppiga när jag så tydligt såg alla orättvisor, men som normingenjör blev det ett sätt att omvända mina insikter till sätt att kreativt se på förändring där en får pussla till normerna så de passar bättre!"

   - Jonna Runesvall, IT-konsult och certifierad normingenjör 2017

   "Bästa fortbildningen om du vill jobba som konsult eller entreprenör med normförändring, jämlikhet och rättvisefrågor!"

   - Hjalmar Eriksson, samverkanskoordinator och certifierad normingenjör 2016

   "Utbildningen till Normingenjör gav mig tillgång till ett härligt nätverk med en massa kompetens och erfarenheter samt en plattform för att arbeta med frågor som rör jämställdhet och jämlikhet!"

   - Monica Pärus, konsult på Mpowering People och certifierad normingenjör 2016

   "Jag har gått många kurser i mitt liv, men ingen har utmanat mig i mitt tänkande och kännande så som kursen till normingenjör. Det var kärlek från första gången jag såg själva ordet normingenjör. En person som på ett nyfiket sätt undersöker och rekonstruerar normer, så att de funkar bättre än tidigare."

   - Lina Bodestad, känd som Normpsykologen och certifierad normingenjör 2016 

   YES, jag anmäler mig!

   Välkommen att bygga inkluderande normer med oss!

   Certifierad normingenjör® via Add Gender
   hej@addgender.se

   Vd och grundare: 
   Pernilla Alexandersson 
   0767877877